Anketa

Anketa Lékař roku je koncipována tak, aby zvýšila prestiž lékařského povolání a zároveň dala pacientům i odborné veřejnosti možnost ocenit nejen odborné, ale i lidské kvality těch, kteří pečují o naše zdraví. Také má posilovat dialog mezi lékaři a pacienty a zlepšit interakci mezi nimi. Odborná část si pak klade za cíl vyzdvihnout zejména výjimečné lékařské počiny jak z hlediska odbornosti, tak i z hlediska humanity, významné vědecké a výzkumné počiny, a také ocenit celoživotní přínos osobností z řad lékařů medicíně.

V anketě pacientů může veřejnost hlasovat ve třech kategoriích:

Lékař lůžkového zařízení - lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních

Praktický lékař - praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři

Lékař specialista - lékaři všech odborných ambulancí

Hlasování probíhá prostřednictvím hlasovacích lístků v tištěné, nebo v elektronické podobě. Oceněni budou lékaři/lékařky s největším počtem hlasů ve své kategorii. Hlasovací lístky a hlasovací urny budou k dispozici ve zdravotnických zařízeních, v elektronické formě bude možné hlasovat na webové stránce www.lekarroku.cz.

V anketě odborníků budou lékaři nominováni odbornými a zájmovými organizacemi a následně dále vybráni komisí sestavenou z odborníků pod hlavičkou Unie pacientů ČR. Mohou získat tato ocenění:

Jeseniova cena - oceněn bude lékař s největším přínosem pro pokrok v medicíně. Lékaři budou nominováni vědeckými radami lékařských fakult a Akademií věd ČR.

Hippokratova cena - oceněn bude lékař, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti. Lékaři budou nominováni Ministerstvem zdravotnictví ČR, UNICEF ČR a WHO ČR

Lékař s celoživotním přínosem v medicíně - oceněn bude lékař s celoživotním přínosem v medicíně. Lékaři jsou každoročně vyhlašováni Českou lékařskou komorou jako Rytíři českého lékařského stavu.