Pro žadatele

Unie pacientů ČR si dala za cíl zpřístupnit co nejvíce informací o zařízeních, poskytující sociální a sociálně-zdravotní péči a jejich službách. Zároveň chce Unie pacientů ČR dosáhnout umístění potřebných pacientů/žadatelů v co možná nejkratší době v zařízeních jim vyhovujících, a to nejen z pohledu relevantnosti poskytované péče v souladu s jejich obtížemi. Vyhledávání vhodného zařízení je prováděno v reálném čase v závislosti na volných kapacitách jednotlivých zařízení s přihlédnutím k vybrané lokalitě pacientem/žadatelem.

Vyplnění informací pro vyhledání vhodného zařízení je přitom shrnuto do pěti jednotlivých na sebe navazujících a uživatelsky přívětivých kroků.

Tato aplikace je určena pacientům/žadatelům - je pro ně zdarma.

Bohužel Unie pacientů ČR není schopna garantovat umístění pacienta/žadatele. Princip vyhledání zařízení je dána mírou vzájemné shody zadaných kritérií pacientem/žadatelem s kritérii daných jednotlivými zařízeními.

Aplikace Unie pacientů ČR spolupracuje pouze se smluvně registrovanými zařízeními, tudíž momentálně nezahrnuje všechna zařízení působící v ČR.

 

Pokračovat ve hledání zařízení

 

Prosíme vyplňujte pečlivě a úplně, pro vyhledání vhodného zařízení jsou zpracovávány veškeré údaje.

 

Výhody aplikace 

- jednoduchý formulář pro zjištění aktuálního stavu a potřeb pacienta/žadatele

- okamžitá odezva systému v podobě seznamu vhodných zařízení

- zpětná reakce vybraného zařízení do 24 hodin (v pracovní dny)

- možnost výběru lokality

- určení výše příspěvku žadatele na požadovanou péči (nejedná-li se o službu hrazenou ze zdravotního pojištění)

- v případě plného obsazení vhodných zařízení možnost uložení požadavku do systému. Jakmile se uvolní vhodné zařízení, bude pacient/žadatel automaticky kontaktován

- kompletní informace o zařízeních včetně fotografií

- šetří Váš čas zbytečným vyhledáváním a kontaktováním nevyhovujících zařízení