Domov seniorů Vysočany s.r.o.

Domov seniorů Vysočany s.r.o.

Hodnocení:
Lokalita:Praha 9 Služby v zařízení:
 • Wi-Fi
 • park
 • knihovna
 • výběr stravy – diet
 • koncerty
 • společenská místnost
 • pedikúra
 • masáže
 • holič/kadeřník
 • TV na pokoji
 • recepce
 • koordinátor pro kontakt s úřady
 • spirituální služby (duchovní místnost, docházející duchovní, kaple, kostel)
 • organizované výlety
 • možnost vlastního nábytku
 • polohovatelná lůžka
 • canisterapie
 • kuřácká zóna
 • aktivizační činnosti
Služby v okolí zařízení:
 • park
 • knihovna
 • lékárna
 • možnost vícedenních návštěv - ubytování členů rodiny
 • divadlo
 • koncerty
 • pedikúra
 • masáže
 • manikúra
 • holič/kadeřník
 • spirituální služby (duchovní místnost, docházející duchovní, kaple, kostel)
 • obchod
 • pošta
 • kavárna/cukrárna
 • stomatologie
 • dlouhodobé stání
 • bazén
 • restaurace
 • hostinec
Ověřit vhodnost zařízení
Domov pro seniory ve Vysočanech představuje koncept kvalitního bydlení pro seniory spolu se sociální a zdravotní péčí v klidné lokalitě v bezprostřední blízkosti stanice metra Vysočanská v Praze 9. V klidném prostředí Vám nabízíme především jedno a dvoulůžkové pokoje vyššího standardu s ošetřovatelskými službami, lékařským dozorem, stravováním, a to vše za příznivé ceny.

Domov pro seniory ve Vysočanech je soukromým pobytovým sociálním zařízením, jehož provozovatelem je společnost DOMOV SENIORŮ VYSOČANY, s. r. o. 

 

Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou péči na velmi vysoké úrovni včetně ubytování, stravování a aktivizačních činností v úplně  novém moderním zařízení.

 
Moderní objekt s celkovou kapacitou 117 lůžek jsme otevřeli 30. ledna 2012. Bezbariérové zařízení zajišťuje komplexní pobytové sociální služby pro seniory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Díky geriatrické erudici našeho lékaře a ošetřovatelského personálu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou péči osobám trpícím demencí. Jsme připraveni postarat se o klienty ve všech stadiích demence, a přistupovat k nim diferencovaně a individuálně. Jsme si vědomi, že základem péče je podpora a rozvoj těch schopností klienta, které jsou klíčové pro jeho soběstačnost a sebeobsluhu. Snažíme se o udržení co nejvyšší možné míry nezávislosti s adekvátní asistencí ošetřovatelského personálu. V mírnějších stadiích onemocnění se snažíme o smysluplnou řízenou aktivizaci nemocných, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. Dbáme také na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti i v pokročilých stadiích onemocnění. Rozvíjíme komunikaci s nemocnými, pomocí verbálních i nonverbálních metod, nasloucháme a sdílíme. Snažíme se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě.

Ve své práci se opíráme o doporučené postupy České Alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické společnosti. 

 
Náš domov byl projektován tak, abychom mohli co nejvíce zpříjemnit pobyt našich klientů a nabídnout jim maximálním šíři poskytovaných služeb. Domov splňuje nejmodernější kritéria kladená na obdobná zařízení v Evropské unii od nadstandardního vybavení pokojů až po kvalitní zdravotní a rehabilitační služby. Důraz klademe především na pohodlí a spokojenost klientů.